KUJAWA

tworzywa sztuczne

Telefon

+48 61 813 42 85

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych prowadzony przez naszą firmę ma na celu zmniejszenie zużycia surowców naturalnych i redukcję ilości odpadów tworzyw sztucznych trafiających na składowiska lub do środowiska
naturalnego. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na ekosystemy.
W ramach procesu recyklingu tworzyw sztucznych, zużyte tworzywa sztuczne są najpierw odpowiednio segregowane, aby oddzielić różne rodzaje tworzyw i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Następnie są
przetwarzane przy użyciu różnych technik, takich jak kruszenie, rozdrabnianie , granulacja , compounding .Te wtórne surowce są wykorzystywane do produkcji różnorodnych produktów z tworzyw sztucznych . Dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych możliwe jest zamknięcie obiegu materiałowego i zminimalizowanie negatywnego
wpływu na środowisko.